Điện thoại IP Phone YEALINK SIP T31

1.145.000 

• Yealink HD Voice
• 2.3” 132×64-pixel graphical LCD
• 2 cổng mạng 10/100M Ethernet
• Hỗ trợ codec Opus
• Hỗ trợ nguồn qua PoE
• 2 tài khoản SIP
• Hội nghị được 5 bên
• Hỗ trợ EHS Wireless Headset
• Unifed Firmware
• Hỗ trợ YDMP/YMCS

Danh mục: